Nieuwe gebruiker toevoegen aan Google Analytics

Als je wilt dat MKB Watersport mee kan kijken in je Google Analytics account, dan moet je daarvoor toegang verlenen. Hieronder lees je hoe je dit doet.

Verschillende niveaus van gebruikers

Google Analytics heeft meerdere niveaus, en jij bepaalt zelf tot welk niveau je iemand toegang geeft. Hieronder zie je de drie niveaus naast elkaar staan.

Niveau 1: Gebruikers toevoegen aan het account
Wanneer je een gebruiker toe voegt aan het account, kan deze alle ‘properties’ inzien die aan jouw account gekoppeld zijn. Een property is een ander woord voor één website of één mobiele app. In dit geval is de account ‘MKB Watersport’, in de linker kolom.

Een account kan meerdere websites bevatten die allemaal apart worden getracked door Analytics. Een website heet in dit geval een ‘property’.

Niveau 2: Gebruiker toevoegen aan een ‘property’
Wanneer je iemand toegang geeft tot een Google Analytics property, dan zal diegene alleen toegang hebben tot één website binnen jouw account. Je voegt een gebruiker aan een property toe door op ‘Gebruikersbeheer’ te klikken in de middelste kolom.

Niveau 3: Gebruiker toevoegen aan een ‘weergave’
Weergaves zijn beperkte schermen waar jij als account beheerder bepaalt welke data iemand kan zien. Waar een gebruiker met toegang tot de ‘property’ alle gegevens over de site kan inzien, zal iemand met toegang tot een ‘weergave’ alleen die gegevens zien, die je toevoegt aan de property.

Nadat je het niveau van toegang hebt gekozen, zijn er nog een aantal opties. Deze zijn gelijk voor alle niveaus, dus bespreken we ze in één keer.

Een nieuwe gebruiker toevoegen

Selecteer het niveau waar je een gebruiker wilt toevoegen. Klik op ‘Gebruikersbeheer voor …(jouw gekozen niveau)’. Er verschijnt een popup zoals je hieronder ziet. Rechts bovenin staat een blauwe cirkel met een plus teken. Klik daarop om iemand toe te voegen.

Zie je geen blauwe cirkel? Dan heb je geen beheerdersrechten op dit niveau. In dat geval moet je nagaan wie dit Analytics account gemaakt heeft. Waarschijnlijk zal diegene beheer rechten hebben.

Gebruikersrechten instellen op Google Analytics

Als je op de blauwe cirkel hebt geklikt kun je vervolgens bepalen hoeveel rechten iemand heeft op dat niveau.

  1. Vul het e-mailadres in dat je toegang wilt geven. Als je op dit artikel bent gekomen door een mailtje van MKB Watersport, dan zul je in dat mailtje zien welk e-mailadres je hier moet toevoegen om MKB Watersport toegang te geven.
  2. Bepaal de gebruikersrechten. In het mailtje dat je van ons hebt gehad geven we aan welke rechten wij nodig hebben om jou te kunnen helpen met hetgene wat je van ons vraagt.
  3. Klik op de blauwe knop ‘Toevoegen’ rechts bovenin.

Het e-mailadres, of de e-mailadressen, die je hebt toegevoegd krijgen nu via de mail een uitnodiging om toegang te krijgen.

Je bent nu klaar met het toevoegen. Goed gedaan!

Inhoudsopgave

marketingadvies watersport

MKB Watersport

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen om je watersportbedrijf online succesvol te maken?

Bel 06-151 066 33 of mail naar hallo@mkbwatersport.nl

Freerk en Judith

Bedankt voor je bericht.

We hebben je bericht goed ontvangen, en zullen spoedig reageren.

Met vriendelijke groet,
Freerk en Judith